Programové návrhy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Francouzské inspirace

C. Debussy

C. Franck


B. Martinů

F. Poulenc

– Sonáta d moll

– Sonáta A dur


– I. Sonáta

– Sonáta op.143

Večer francouzských skladatelů je okořeněn hudbou komponovanou na francouzské půdě Bohuslavem Martinů a Césarem Franckem. Každý z uváděných opusů je mistrovskou ukázkou kompoziční techniky a invence svého tvůrce a přináší posluchačům neopakovatelný hudební prožitek.

 

2) Beethoven, Schubert, Čajkovskij, Janáček, Krejčí

L. van Beethoven

F. Schubert        


P. I. Čajkovskij    

L. Janáček          

I. Krejčí              

Sonáta A dur op.69

Sonáta a moll (Arpeggione)


Pezzo capricciosso op.62

Pohádka

Sonatina concertante

Obě úvodní sonáty jsou čirou esencí geniality hudebního myšlení svých tvůrců. Beethovenova výbušná dramatičnost, harmonická gradace a dokonalá forma je vystřídána lyricky zpěvnou melodikou, virtuózní lehkostí a romantickou uvolněností Franze Schuberta. V druhé polovině pak zazní charakteristické a slavné opusy skladatelů 19. – 20. století.

 

3) Mistrovské miniatury

F. Bridge    

A. Dvořák   

G. Fauré     

J. Suk         

M. de Falla  

O. Nedbal    


M. Ravel           

J. Sibelius        

S. Rachmaninov

A. Piazzolla 

– Melodie H99,

– Klid op.68

– Serénade op.98             

– Balada a Serenáda op.3

– Suite populaire espagnol

– Capriccio op.12


– Kaddish

– 4 kusy op.78

– Vokalíza op.34

– Grand tango

Mistrovské miniatury představují sklady drobné rozsahem, avšak mimořádné svým obsahem. Jejich prostřednictvím nahlédneme do osmi světových hudebních kultur. Jsou tedy jakousi hudební bonboniérou, jejíž každá část má svůj svébytný charakter a společným jmenovatelem je půvab a originalita.