Kudláčkovo trio

Myšlenka vzniku nového moravského komorního ansámblu byla poprvé vyslovena  7. 7. 2018 ve vídeňské katedrále Sv. Štěpána, kde Pavel Wallinger a Martin Švajda účinkovali při provedení Válečného rekviem Benjamina Brittena. Jejich následnou nabídku postu klavíristky přijala Renata Lichnovská – Ardaševová.

Vznikl tak soubor umělecky vyzrálých osobností s bohatými interpretačními zkušenostmi, jejichž umění je každoročně oceňováno na mnoha koncertech v České republice i na zahraničních pódiích. Umělců, kterým obsazení klavírního tria spolu s jeho širokým repertoárem poskytuje příležitost k plnému uplatnění tvůrčí invence, technických a výrazových možností nástroje i dokonalého propojení sólistického projevu s intimitou a niterností komorní hudby.

Svým názvem se přihlásil k odkazu výjimečné osobnosti prof. Františka Kudláčka – umělce, pedagoga, děkana a rektora Janáčkovy akademie múzických umění. Houslisty, který dle dobové kritiky: „Vynikal robustním, ale čistým tónem, vzorným vedením pravé ruky, mistrným pochopením slohovým i výrazovým a jehož umění bylo neseno žárem i vzletem….“


Programová nabídka:

1) Jubilanti 2020

Ludwig van Beethoven – Trio B dur Op.97 „Arcivévodské”
———————————–
Robert Schumann – III. Trio g moll Op.110

2) Dialogy

Dmitrij Šostakovič – 1. Trio C dur Op.8
Bohuslav Martinů – Bergerettes
———————————–
Johannes Brahms – Trio H dur Op.8

3) Česká hudba

František Vincenc Kramář – Trio F dur Op.84
Vítězslav Novák – Trio d moll Op.27 „Quasi una Ballata“
————————————
Bohuslav Martinů – Trio C dur č.3

4) Klavírní kvintety

Jan Ladislav Dusík – Klavírní kvintet f moll Op.41
Franz Schubert – Klavírní kvintet A dur Op.114 „Pstruh“

Petr Pšenica – viola j.h., Michal Pokorný – kontrabas j.h.

Renata Lichnovská – klavír

Renata Lichnovská, absolventka ostravské konzervatoře a JAMU, laureátka řady mezinárodních soutěží,  je vítanou sólistkou mnoha koncertních řad a festivalů doma i v zahraničí mj.  České sny, Pražské Jaro, Concentus Moraviae, Janáčkův Máj,  Ohridske Leto v Makedonii. Její umění ocenili posluchači v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Bulharsku, Velké Británii, Holandsku, Dánsku, Lotyšsku, Turecku a v dalších zemích.

Koncertovala s významnými orchestry, mimo jiné pod vedením Františka Jílka, Petra Altrichtera, Leoše Svárovského, Jakuba Kleckera či Tomáše Hanuse a s orchestrem  National des Pays de la  Loire podnikla turné po Franci.

Neodmyslitelnou součástí jejího uměleckého života je komorní hudba, kde jejími hudebními partnery byly Ivana Tomášková, Michaela Fukačová,  Bohuslav Matoušek, Pavel Wallinger, Carmine Lauri, Lars Anders Tomter, Jozef Podhoranský, Tomáš Kořínek a mnozí další. Tato spolupráce je zachycena na řadě rozhlasových a CD nahrávek. Jedinečné je pak Duo Ardašev. Věnuje rovněž pedagogické činnosti na JAMU v Brně.

Více na: http://www.ardasev.com/renata-ardasevova/

Pavel Wallinger – housle

Pavel Wallinger vystudoval Konzervatoř Brno a JAMU, získal významná soutěžní ocenění, zůčastnil se kurzů v Německu a Rakousku a působil  v mládežnickém orchestru G. Mahlera pod vedením Claudia Abbada.

V roce 1986 založil Wallingerovo kvarteto, které po řadě  mezinárodních ocenění s velkým ohlasem koncertuje na stovkách koncertů v Evropě, Americe a Africe.

Jako sólista se Pavel Wallinger představil s významnými českými orchestry – Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Zlín, Musici Boemi.

V roce 1992 se stal koncertním mistrem  Filharmonie Brno, s níž účinkoval  v největších světových metropolích, natáčel pro  rozhlasové a televizní společnosti, velká hudební vydavatelství  a spolupracoval s proslulými dirigenty – Sir Charles Mackkeras, Christoph Campestrini, Aldo Ceccato, Enoch zu Guttenberg, Jiří Bělohlávek, Vladimír Válek, Petr Altrichter, Tomáš Hanus, Jakub Hrůša a další.

Od roku 2006 je také pedagogem JAMU v Brně.

Více na: http://www.wallinger.cz/ 

Martin Švajda – violoncello

Martin Švajda, absolvent kroměřížské konzervatoře a JAMU.  Na akademii se zapojil do koncertního života, získal cenu Českého hudebního fondu, uskutečnil první nahrávky pro ČRo Brno a jako sólista vystoupil ve Španělsku, Francii  a Německu.

V roce 1990, po turné ve Švédsku, přijal nabídku Kvarteta města Brna k trvalé spolupráci a o tři roky později se stal sólocellistou Komorního orchestru Bohuslava Martinů. S oběma soubory uskutečnil do roku 2017 stovky koncertů mj. na festivalech v Itálii, Rakousku, Francii, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Německu, Slovensku, USA či Anglii a desítky snímků pro ČRo, ORF, vydavatelství EDIT či rakouský ARICORD.

Více než 20 let spolupracoval s klavíristou Pavlem Kratochvílem, se kterým vedle řady recitálů doma i v zahraničí nahrál i profilová CD. Sólově koncertoval kromě domovského KOBM mj. s Filharmonií B. Martinů Zlín, nebo Moravskou filharmonií Olomouc.

Pro ČRo Vltava realizoval cyklus pěti hudebních matiné „Mé hudební Brno“, je porotcem mezinárodní soutěže Pro Bohemia Ostrava (2013 -2017) a od roku 2017 také uměleckým vedoucím  Agile  Quintetu.

Více na: http://www.martinsvajda.cz/ 

Kontakt:  
Kudláčkovo trio, Mgr. Martin Švajda, e-mail : svcello@volny.cz , mobil +420 736 446 961